LOGO3000, wat is het en wat kun je ermee?

Sinds het schooljaar 2014-2015 gebruiken wij de woordenschatmethode LOGO3000 in onze kleutergroepen op het cluster 2 onderwijs. Na een aanloop periode van wennen en oefenen, met afspraken over hoeveel en wanneer en hoe, kunnen we concluderen dat wij positief zijn over deze methode en dat deze goed inpasbaar is in ons thematisch onderwijs. Lees hier verder. … More LOGO3000, wat is het en wat kun je ermee?

Leerlingen met Tos in de klas of thuis? Wat kun je doen!

Een tijdje geleden deed ik een periscope uitzending over de verschillen tussen TOS en een taalachterstand. Ook besprak ik hier de handvatten die je in een klas of thuis kunt gebruiken om met een kind met TOS goed in gesprek te gaan. Dit deed ik naar aanleiding van het boek “Basishouding Communicatie” wat geschreven is door twee … More Leerlingen met Tos in de klas of thuis? Wat kun je doen!